Algemene voorwaarden

Disclaimer
Aansprakelijkheid. Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende hotelaccomodatie en/of samenwerkende reisorganisatie.

Privacy. Martens Bridge Reizen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Copyright. Alle publicaties van Martens Bridge Reizen zijn beschermd op basis van auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Martens Bridge Reizen.

Verwijzingen en hyperlinks. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Martens Bridge Reizen dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Martens Bridge Reizen onderhouden en Martens Bridge Reizen heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Martens Bridge Reizen geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

E-mail. Berichten kunnen informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of een bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Martens Bridge Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welk aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

Voorwaarden
Algemene informatie en voorwaarden.
Degene die de reis boekt (ook voor de andere deelnemers) is hoofdelijk aansprakelijk voor de boeking en voor het betalen van de reissom.

Annuleren en onkosten
U dient een deugdelijke annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u hier op terug kunt vallen indien u onverhoopt de reis moet annuleren.

Bij annulering bent u altijd € 12,50 per boeking verschuldigd. Bij annulering 15 dagen voor vertrek bent u helaas het gehele bedrag verschuldigd. Bij 25 dagen voor vertrek 50%. En verder volgens de horecaregels.

Betalingen
Voor deelname aan onze reizen dient u een aanbetaling te doen zoals vermeld bij de betreffende reis, indien niets vermeld is, is het bedrag van € 50,00 per persoon per reis verschuldigd. Het resterende bedrag dient u 2 weken voor aanvang van de reis te hebben voldaan door middel van een overschrijving op ons bankrekening nummer NL71 RABO 0144 6994 00 ten name van Martens Bridge Reizen.

Bij te late betalingen zullen wij u eenmalig een herinnering sturen. Wij verwachten dat het totale bedrag dan binnen 10 dagen op onze rekening is bijgeschreven.

Annulering van de reis door Martens Bridge Reizen
Indien het aantal deelnemers aan de reis minder is dan twintig deelnemers kan door ons de reis worden geannuleerd. U ontvangt dan alleen de reissom van ons retour. U kunt ook overboeken naar een ander arrangement

Bridge drives.
Wij spelen volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond. Er bestaat uiteraard een kans dat er verschil in speelsterkte aanwezig is. In deze gevallen willen wij u vragen een beetje mild te zijn.. Ook deze personen willen graag een gezellige en sportieve vakantie.

Prijzen
Per 1 februari 2010 zijn wij genoodzaakt € 2,50 per factuur in rekening te brengen voor de boeking- en /of reserveringskosten.

De toeristenbelasting en andere gemeentelijke heffingen worden rechtstreeks verrekend door het hotel bij Uw afrekening voor de genoten consumpties e.d.

Reserveren / reisbescheiden
U kunt zowel per email , telefonisch als ook schriftelijk reserveren. Na binnenkomst van uw reservering ontvangt u een bevestiging of een nota. U wordt verzocht alle bijzondere wensen ( zoals dieet) bij inschrijving te vermelden.
U dient te zorgen voor een geldig paspoort,voor de buitenlandse reizen.

Wijzigingen
In het aangeboden programma zijn wijzigingen voorbehouden
===================================
Al onze arrangementen zijn inclusief
• Half pension: logies, ontbijt en diner
• Iedere avond bridgen.
• Kopje koffie of thee bij aanvang bridge.
• In de loop van de avond een borrelhapje meestal in de laatste ronde.
• Voor iedereen een attentie aan het einde van het weekend.
• Iedere dagprijzen voor de best geklasseerde spelers
• Tevens een aanmoedigingsprijs iedere avond.
• Iedere dag een Bridge Bulletin met de stand van de wedstrijd.

Doch Exclusief : Eventuele toeristenbelasting Toeslag 1 pers. kamer, entreegelden en uitgave van persoonlijke aard.

U dient zelf voor een goede annuleringsverzekering te zorgen
Indien er sprake van is Parkeergelden, wordt dit ook uitdrukkelijk vermeld bij het arrangement.

Website: www.martensbridgereizen.nl
mail: martensbridgereizen@gmail.com
tel.076-5932020 06-1085 1115 of 06-53971080